ТОП Букмекерских контор
Букмекер Рейтинг WB Бонус Мин.
депозит
Поддержка Live
ставки
Моб.
Версия
Сайт
1 Лига ставок
500 руб. 50 руб. 24/7     Перейти
2 PariMatch
2 500 руб. 50 руб. 24/7     Перейти
3 Melbet
100% 50 руб. 24/7     Перейти
4 Mostbet
20% от депозита 50 руб. 24/7     Перейти
5 1xBet
2 000 руб. 50 руб. 24/7     Перейти
6 Fonbet
Авансовая ставка 50 руб. 24/7     Перейти

Негізгі бет

Толыыра оу Крілген саны:101 жылы «ОМА» А «леуметтік медициналы сатандыру жне оамды денсаулы» кафедрасы «Денсаулы сатаудаы апаратты жйені жетілдіру» атты семинар. Толыыра оу Крілген саны:32 2018 жылды азан айыны 15 мен 20  аралыында кз мезгілінде тмауды асынуын алдын алуа байланысты «Гигиена жне эпидемиология». Азастан республикасыны мемлекеттІК ТУЫ азастан Республикасыны Мемлекеттік Туы ортасында шылалы кн, оны астында алытап шан ыран бейнеленген тік брышты кгілдір тсті мата.

Негізгі бет официальный сайт акимата Енбекшиказахского района

Димекені ширек уаыт ішінде зіні лкен мдениеттілігімен, иманжзді ізеттілігімен танылып, халы дстрін жасы білетін, талымы тере, ой рісі биік жан екенін барынша кеінен  келер скеле рпаа насихаттау. Толыыра оу Крілген саны:51 2018 жылды 18-21 азан аралыында Астана аласында nomad MMA йымдастыруымен ткен халыаралы ережесіз жекпе-жектен Fighter of Asia viii. ОО тарихи-мдени-этнографиялы орталы МКК «ылыми дістемелік» блімі «лыны- рухы лаулайды».А.онаевты туылан кніне орай.Байтрсынов атындаы 1  жалпы орта мектепті 10 А сынып оушылары жне тарих пні малімдерімен сыр схбат. Мемлекетті де осындай жлдызы болуы керек.

1. 1, жетісай ауданы, Ленин атындаы колхоз орталыы, 1976 жылы лкен екі абатты мектеп салынып, пайдалануа берілді.

2. Линин атындаы колхоз жымы демеушілік еткен.

Нтижесі : «лыны рухы лаулайды» атты сыр схбата атысан оушылармен ызметкерлерді ойынан толыымен шыты. Реанимация жане анестезиологиядан первичка кыркуйекте. Намысын бермеген, азаым мыты ой! Толыыра оу Крілген саны:62, оМА А-да жастар денсаулы орталыыны хаты негізінде фармакология, фармакотерапия жне клиникалы фармакология кафедрасында алалы онкологиялы диспансермен бірлесіп «Емнен. Туды сабыны тсында лтты рнек тік тотализатор ставок на спорт жола трінде наышталан.

Толыыра оу Крілген саны:22 2018 жылды 30 азан айында леуметтік мселелер жне жастар саясаты басармасы, леуметтік-гуманитарлы пндер, гигиена жне эпидемиология кафедраларыны йымдастыруымен. Сыр-схбата атысушылар саны : 40 адам, сыр-схбатты масаты: р асырды зіні біртума перзенттері болады.

Ол елтабаны жрегі іспеттес. Мектепте трлеп шан тлектерінен ылым докторлары, дрігерлер, стаздар, депуттар, трлі маманды иелері шыан. Ежелден ер деген, Даымыз шыты.

Жоары блігінде бес брышты клемді жлдыз, ал тменгі блігінде азастан деген жазу бар.

Негізгі бет - НИШ

Толыыра оу Крілген саны:58 ж, ОМА студентерімен «Жастар арасындаы лтаралы араздасты, ыбзушылы, бзаылы пен сыбайлас жеморлыты орын алуын ескерту  жне  ерте. Жаналытар, кітапхана, мектептік мір міткерлерге, мектеп туралы 30 азан, «жаа дуірді мектебі» 18 азан, «шыл жадайда алашы жрдем крсету» 18 азан, тжірибе алмасу 17 азан. Жлдызды, шаыраты, уытарды, аыздардаы анатты пыратарды бейнесі, сондай-а азастан деген жазу алтын тстес. Жыл сайыны дстр бойынша р жылы атар айыны 12-ші жлдызында .онаевты туылан кні аталып тіледі.

Йымдастырылан іс-шара жоары дегейде тті. 2013 жылды кзінде академия БСА-ні институционалды аккредиттеуінен стті тіп, бгінгі кні омфа абырасында жоары білімді мамандарды дайындау масатында фармацевтика жне медицина саласына байланысты бакалавриат, магистратура жне резидентура сатылары бойынша білім беруде. Азастан Республикасыны Мемлекеттік елтабасыны негізіне шаыра алынан.

Шаыраты о жаы мен сол жаында аыздардаы анатты пыратар бейнесі орналастырылан.

Негізгі бет » "лгілі" жалпы орта мектебі

Азастан республикасыны мемлекеттІК гимнІ, сзін жазандар: Нрслтан Назарбаев, Жмекен Нжімеденов нін жазан: Шмші алдаяов. Туелсіз азастанны болаша мамандарын трбиелеуде малімдерауымы аянбай ебек етуде. Толыыра оу Крілген саны:82. Са: 16:00 атысандар: ОО тарихи-мдени этнографиялы орталы ызметкерлері,.Байтрсынов атындаы мектеп оушылары жне тарих пніні малімдері. Онаевты халына барынша адал ызмет еткеніне, зі басаран жылдары азастанды Кеестер адреса лиг ставок Одаыны ішіне кіретін 15 республиканы алдыы штігіне кіргізгеніне, зі сол кезедегі аса жоары мртебелі ызмет - Саяси бюроны мшесі бола отырып, сол тырды туан еліні ырысына жаратан айраткер азаматтыына кеінен тоталып отыру.

Рпаа жол ашан, Ке байта жерім бар. Рухани мдениет лемді жаарту кілті. Мектеп сол кездегі жаа лгімен салынан.Ішкі жабдытары, оушылар отыратын парталар барлыы жаадан алынан. Азастан Республикасы Мемлекеттік елтабасыны авторлары сулетшілер Шота Улиханов пен Жандарбек Млібеков.

Толыыра оу Крілген саны:85 Жоары оу орындары арасындаы ынтыматасты туралы Меморандум негізінде Ташкент фармацевтика институты (ТашФармИ) шаыртуымен осы жылы азан айыны 8-9. Айырмасы: Мені елім, мені елім, Глі болып егілемін, Жыры болып тгілемін, елім! Толыыра оу Крілген саны:36.

Бірлігі жарасан, Туелсіз елім бар. Шылалы алтын кн тынышты пен байлыты бейнелесе, дала бркіті азастандытар ымында даранды пен ыраылы, биіктікті белгісі.

Смотрите также